2022-10-13 15:49

Švestuvas

Maleikėnų k., Švenčionių r. Laisva