Norintiems dalintis

       Atmintinė

 • Nereikalingus, bet tvarkingus ir tinkamus naudoti daiktus galite pristatyti į bet kurią Vilniaus regione UAB ,,VAATC“ administruojamą didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę (toliau – DGASA) darbo metu.

 • Daiktų pristatymo paslaugos nevykdome.

 • Daiktai turi būti tinkami naudoti pagal tiesioginę paskirtį – neskleidžiantys blogo kvapo, neužteršti, tvarkingi, nesulūžę, išskyrus atvejus, kai daikto defektas yra lengvai sutvarkomas. Jeigu pristatomi išardyti daiktai, kartu su visomis daikto surinkimui reikalingomis detalėmis turi būti pateikiama surinkto daikto nuotrauka (nuotrauka gali būti ir skaitmeninio formato) ir jeigu yra - naudojimosi instrukcija.

 • Pristatant pavojinguosius skysčius (pavyzdžiui dažus, lakus ir pan.), jie turi būti supakuoti originalioje, nepažeistoje, sandarioje pakuotėje.

 • Duomenų bazėje, adresu www.stoteledekui.lt, suteikiama galimybė rezervuoti ne daugiau kaip tris daiktus, nurodant asmens vardą ir elektroninio pašto adresą.

 • Pasiimti daiktus iš dalijimosi daiktais Stotelių DĖK`UI galite DGASA darbo metu kiekvieną ketvirtadienį nuo 11 iki 18 val. (pertrauka Stotelėse 12.00-12.30 val.).

 • Rezervuoti daiktus galima iki trečiadienio 12.00 val., nes trečiadienį vykdomas  pasiruošimas daiktų atidavimui, o ketvirtadienį – daiktų atidavimas.

 •  Neatsiėmus rezervuoto daikto, rezervacija panaikinama automatiškai ketvirtadienį 21 val.

 • Visose stotelėse DĖK'ui  atsiimti galite ne daugiau kaip tris daiktus. Išimtinėmis aplinkybėmis (pvz. gaisras, sunki materialinė padėtis), atsiimamų daiktų skaičius gali būti padidintas remiantis UAB ,,VAATC“ el. paštu [email protected] pateiktu prašymu.

 • Dalijimosi daiktais stotelėse DĖK’UI daiktai priimami iš fizinių ir juridinių asmenų (prireikus pažymos, patvirtinančios priimtų daiktų skaičių, išrašoma Deklaracija).

 • UAB ,,VAATC“ neatsako už daiktų būklę, nuostolius ar kitokias neigiamas pasekmes, atsiradusias po daiktų atidavimo ir (ar) pasiėmimo iš stotelių DĖK`UI. Todėl:

- prieš atiduodant daiktus, pasirūpinkite jų švara;

             - prieš atiduodant daiktus įsitikinkite, kad daiktai Jums tikrai nebėra reikalingi;

- prieš atiduodant daiktus įsitikinkite, kad daiktuose nepaliekate pinigų ar kitų vertingų daiktų;

- pasiėmus daiktus iš stotelių DĖK`UI prieš naudojimą juos išvalykite ar kitaip dezinfekuokite nepriklausomai nuo daiktų savybių.

Dalinimosi daiktais stotelių tinklo DĖK'UI veiklos aprašas (NAUJA REDAKCIJA)