Norintiems dalintis

 

Stotelės DĖK'UI Pumpėnų g.10, Vilnius vieta žemėlapyje.

 
Atmintinė
  • Daiktus galite pristatyti bet kuriuo UAB ,,VAATC“ eksploatuojamų didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių (toliau – DGASA) darbo metu (darbo laikas skelbiamas internete adresu https://www.vaatc.lt/aiksteles ir DGASA esančiuose stenduose).

  • Daiktų pristatymo paslaugos nevykdome.

  • Daiktai turi būti tinkami naudoti pagal tiesioginę paskirtį – neskleidžiantys blogo kvapo, neužteršti, tvarkingi, nesulūžę, išskyrus atvejus, kai daikto defektas yra lengvai sutvarkomas. Jeigu pristatomi išardyti daiktai, kartu su visomis daikto surinkimui reikalingomis detalėmis, turi būti pateikiama surinkto daikto nuotrauka (nuotrauka gali būti ir skaitmeninio formato) ir jeigu yra - naudojimosi instrukcija. Pristatant pavojinguosius skysčius (pavyzdžiui dažus, lakus ir pan.), jie turi būti supakuoti originalioje, nepažeistoje, sandarioje pakuotėje.

  • Duomenų bazėje, adresu www.stoteledekui.lt, suteikiama galimybė rezervuoti ne daugiau kaip tris daiktus, nurodant asmens vardą ir elektroninio pašto adresą.

  • Šiuo metu, Jūsų patogumui, daiktus pasiimti iš dalinimosi daiktais stotelių tinklo DĖK`UI galite DGASA darbo metu kiekvieną ketvirtadienį nuo 10 iki 19 val. (pertrauka 13.00-13.30 val.).

  •  Neatsiėmus rezervuoto daikto, rezervacija panaikinama automatiškai ketvirtadienį 21 val.

  • Pasiimti galite ne daugiau kaip tris daiktus. Išimtinėmis aplinkybėmis (pvz. gaisras, sunki materialinė padėtis), atsiimamų daiktų skaičius gali būti padidintas remiantis UAB ,,VAATC“ el. paštu info@vaatc.lt pateiktu prašymu.

  • UAB ,,VAATC“ neatsako už daiktų būklę, nuostolius ar kitokias neigiamas pasekmes, atsiradusias po daiktų atidavimo ir (ar) pasiėmimo iš stotelių DĖK`UI. Todėl:

- prieš atiduodant daiktus, pasirūpinkite jų švara;

               - prieš atiduodant daiktus įsitikinkite, kad daiktai Jums tikrai nebėra reikalingi;

 - prieš atiduodant daiktus įsitikinkite, kad daiktuose nepaliekate pinigų ar kitų vertingų daiktų;

- pasiėmus daiktus iš stotelių DĖK`UI prieš naudojimą juos išvalykite ar kitaip dezinfekuokite nepriklausomai nuo daiktų savybių.


Dalinimosi daiktais stotelių tinklo DĖK'UI veiklos aprašas